Inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius profiteren mee van de tijdelijke accijnsverlaging op benzine. Het kabinet stelt hiervoor 1,7 miljoen euro beschikbaar.