Daar is ie weer: rekeningrijden. Het is een onderwerp dat al sinds de jaren negentig met enige regelmaat terugkeert op de agenda. Tot nu toe is het niet gelukt om het ‘betalen voor gebruik’ erdoor te krijgen. Enerzijds omdat het technisch een uitdagend iets blijkt, maar anderzijds omdat er veel weerstand was vanuit de politiek zelf of vanuit de bevolking.

Volgens een onderzoek van Multiscope zijn de Nederlanders inmiddels om. Of in ieder geval de mensen die zij ondervroegen. Het bureau deed een onderzoek onder ruim 3.000 Nederlanders waaruit blijkt dat rekeningrijden bij 58 procent van hen de voorkeur geniet boven vaste belastingen.

Belasting gebruik op auto

Volgens het onderzoek is de meerderheid van de Nederlands dus voorstander van rekeningrijden. In deze belastingvorm betaal je niet (of waarschijnlijk: minder) voor het bezit van de auto, en juist meer voor het gebruik. Kilometerheffing, dus eigenlijk. Er zijn ook vormen van rekeningrijden waar je extra betaalt als je in de spits rijdt. Of meer betaalt als je een auto hebt die veel uitstoot.

Hoe werkt rekeningrijden dan?

Daar is de politiek het nog niet over eens. Een manier zou zijn een kastje dat op basis van GPS het aantal gereden kilometers bijhoudt. Of de tijdstippen waarop wordt gereden. Een andere manier zou kentekenherkenning langs de weg zijn. Het zijn allemaal dingen die uiteraard erg gevoelig liggen op privacy-gebied.

Het eenvoudigste zou zijn om de benzineprijzen te verhogen en de wegenbelasting af te schaffen. Officieel geen rekeningrijden, maar het effect is gelijk. Dan betaal je meer naarmate je meer verbruikt en ‘vieze’ auto’s krijgen automatisch een extra toeslag. Mensen die plug-in hybride hebben maar niet opladen, worden dan tenminste ook belast. De vraag is of er een politicus is die het aandurft om voor te stellen de brandstofprijzen te verhogen.

Wat vinden de ondervraagden belangrijk?

Van de 3.000 mensen vindt 36 procent het verhogen van de verkeersveiligheid in Nederland belangrijk. Elektrisch rijden stimuleren staat op de tweede plaats op de prioriteitenlijst met 30 procent medestanders. Daarnaast wil 29 procent extra fietspaden. Als het gaat om de maximumsnelheid gaat het bijna gelijk op: 22 procent wil het zo laten en 21 procent wil hogere snelheden.